Watercolor in beige and black depicting enthroned Buddha holding hands in mudras at chest

Sarnath Buddha

Location
India

Date
ca. 1940

Creator
Gendun Chopel (Tibetan, 1903–1951)

Material
watercolor

Dimensions
14⅞ × 9 in. (37.8 × 22.8 cm)

Collection
Private collection

Photo Credit
image after Xiong Wenbin and Zhang Chunyan, eds. 2012. 2012 nian de zhui xun : Xizang wen hua bo wu guan Gendunqunpei sheng ping xue shu zhan 2012 年的追寻 : 西藏文化博物馆根敦群培生平学术展. Beijing: Zhongguo Zang xue chu ban she; photograph courtesy Latse Library

Object Essay