Watercolor depicting white stupa with needle-like spire situated on rocky outcropping

Godāvapa Stūpa

Location
Sri Lanka

Date
1941

Creator
Gendun Chopel (Tibetan, 1903–1951)

Material
watercolor

Dimensions
6 ⅝ × 10 in. (16.8 × 25.5 cm)

Collection
Private collection

Photo Credit
image after Xiong Wenbin and Zhang Chunyan, eds. 2012. 2012 nian de zhui xun : Xizang wen hua bo wu guan Gendunqunpei sheng ping xue shu zhan 2012 年的追寻 : 西藏文化博物馆根敦群培生平学术展. Beijing: Zhongguo Zang xue chu ban she; photograph courtesy Latse Library

Object Essay